Az ékszer története V.– Bonyodalmak a XX.századtól

Németországban és Franciaországban a XIX. század ékszerkészítési hanyatlását követően elkezdett kialakulni egy egyszerűbb, modernebb, újra egyedi ízlés, ami megmutatkozott a kor ékszereiben is. A gyémánt és egyéb drágakövek még mindig fontosak voltak, ugyanakkor a formavilág, az egyéb díszítések visszanyerték régi szerepüket, ismételten teret kapott a művészet is az ékszerkészítésben.

ékszer

Ettől kezdve mondhatjuk, hogy minden eddigi ékszer stílusa, formavilága, ízlése szerepet kap, egyre inkább kialakul az, hogy mindent kínálnak, a régi megszokott klasszikus köntösben és újragondolásban egyaránt. Különválik egymástól az ékszerre státusszimbólumként tekintő és a művészi értéket, szépséget előtérbe helyező szemlélet. Egyik sem nyomja el a másikat, egymás mellett maradnak jelen mind a mai napig is.

Az ékszerkészítésben a XX. század közepe felé kezd elterjedni az egyszerű, olcsóbb fémek, faanyagok, nem drágakövek használata. Számtalan új anyag jelenik meg az ékszerpiacon, a drágakövek színes üveggel való nyílt helyettesítése is ekkoriban lesz elfogadott, sőt, keresett. Megjelennek a divatmárkák, a nagy nevek, a divat olyan mértékeket ölt, hogy már nem csupán az öltözködésben lesz mérvadó, hanem lassacskán átterjed az élet szinte minden területére. Igaz, hogy lassacskán, de kialakul a fogyasztói társadalom, ami az ékszerek területén is ismét a tömegtermékek megjelenését eredményezi.

Azonban ezzel együtt ugyanúgy jelen van a minőségi, művészi értékkel bíró, extra drága ékszer is, valamint egy új irány kezd el kialakulni, ami már a XXI. századi nagy, gyor ütemben változó irányzatok, életstílusok „életérzések” megjelenését vetíti előre. Ez nem más, mint a direkt nem ékszernek való, extrém anyagokból, tárgyakból történő ékszerkészítés. Roppant érdekes egyveleget eredményez mindez, ma már mindent lehet viselni, ha stílust adunk neki, bizony divatos lesz. Webáruházunkban megtalálhatók az aktuális divat darabjai, extrémebb, különlegesebb ékszerek, egyszerű ékszerek, kristályékszerek, arany, ezüst, orvosi fém és még sorolhatnánk.

Ha ma legót viselsz fülbevalóként, vagy villát meghajlítva karperecként, nem baj. A vastag, egyszerű láncszemekből álló láncok is teret hódítottak, a filigrán, finom darabokon kívül nagyon jelen vannak az eltúlzott, színes, nagyméretű és sokféle formát, anyagot ötvöző darabok. Az utóbbiak ráadásul elegáns öltözék részét is képezhetik, mára nem csak a szubkultúrák kiegészítőiként vannak jelen. A nők és férfiak, sőt a gyerekek is viselhetnek ékszert, sokszor feléled a karórák divatja és egy időben, nem is oly régen az ékszertetoválás is dívott.

A XX. század vége magával hozta az extremitást is, a piercingek, a tetoválások tért nyertek, ma már teljesen megszokott látvány, ha valakinek az orrában, szájában köldökében és igazából bárhol máshol piercinget látunk. Az ékszerek viselése már fogban, sőt szemgolyóban is megoldható, bár utóbbiakat egészségügyi okokból senki hozzáértő nem javasolja, sőt, inkább lennének tiltólistásak, de sokaknak mindez nem számít. A ma ékszerkészítése és ékszerviselése mindent megenged, amire csak lehetőség nyílik.

Az ékszer története IV. – Bizánctól a XX. századig

A rómaiak után említésre méltó a bizánci kor ékszerviselése, melyben jelentősek a római, összetett hatások. Roppant mód kedvelték az élénk, színes zománcot és a sok-sok drágakövet egy ékszeren belül. Bizánc öltözködése és az ékszerek viselése összhangban volt egymással, itt figyelhető meg elsőként az, hogy kimondottan igyekeztek a megjelenést egy láncra felfűzni.

Olyannyira összhangba akarták hozni az ékszert és ruhát, hogy a leggyakrabban ruhadíszként funkcionálta az ékszer. Bizáncban jelenik meg elsőként a kereszt, mint ékszermotívum. A román kor alapvetően nem a díszítésről szól, éppen ezért alig maradt fenn ékszer. Ami maradt az sem túldíszített, inkább roppant mód egyszerű kiegészítő. A román korban főleg gyűrűket, öveket, koronákat, násfákat viseltek, melyek díszítése az építészetből átvett csúcsíves formákat tükrözi.

A reneszánsz kora a románnal ellentétben hatalmas mennyiségű ékszert hagyott ránk. Mint mindenben az é

kszerkészítésben és viselésben is a klasszikushoz nyúl vissza a kor, a göröghöz és rómaihoz. A reneszánsz ékszer technikában, groteszkekben és díszítésének, formájának mitológiai mivoltában kapcsolódik szinte teljes mértékben az antik kor ékszereihez. Ennek ellenére egyáltalán nem jelenik meg a filigrán, az arany sem jellemző anyag, a reneszánsz ékszert zománccal, nielloval és drágakövekkel díszítik. Ebben a korban legfőképpen nyakláncot és násfát viseltek, de a kitűzők és hajdíszek is nagy számban maradtak ránk, valamint gyűrűből sem volt hiány. A különböző láncokat nyakékként és övként is hordták, a díszes, ékszerszámba menő övek, ruhacsatok nagyon népszerűen voltak. A gazdag kidolgozás, a precíz, aprólékos munka egészen döbbenetes mértéket öltött, még ma is csodájára járhatunk a reneszánsz ékszernek.

A reneszánsz második felében azonban a művészi gazdagság visszaesik. A XVII. század reneszánsz ékszerének színvilága már nem olyan változatos, mint kezdetben, a hangsúly átkerül a drágakő érvényesítésére, az ékszerek elsősorban státusszimbólumként, a fényűzés reklámjaként vannak jelen. A XVII. század közepén divatba jön a gyémánt ékszer. A lényeg maga a roppant nagy értékű drágakő, így az ötvösmunka szinte teljesen háttérbe szorul. A gyémánt ékszerek legtöbbje ezüst foglalatba kerül, melyet feketére zománcoztak annak érdekében, hogy a gyémánt minél erőteljesebben mutatkozzon. Az ékszerek formái ekkor már geometriai vonalakat mutatnak, merevek, nehezek, vagy a barokk stílusra hajaznak. A gyémánt hatalmas, szinte kizárólagosító divatja Mazarin és XIII. Lajos ízlésének tudható be.

A rokokó ékszer divatja XV. Lajos ideje alatt alakult ki. Ekkor ismét szerepet kap a foglalat, aminek alakja sokszor kagylós és lombdíszes, ahogy a kor fő jellemzője is e két motívum, de még mindig a kő kapja a legnagyobb figyelmet.

A XVIII és a XIX. század ékszerkészítése erőtlenné, önállótlanná vált, a régi, klasszikus formák, motívumok utánzásán kívül szinte semmi nem készült. A gyémánt túlsúlyos szerepe még mindig jellemző volt, melyet a németek igyekeztek ellensúlyozni, de nekik is csupán erősen stilizált növénymotívumok és hajlított szecessziós formák sikerültek. Az ékszerkészítés átment tömeggyártásba, így a stílus, egyedigés és művészi érték tovább hanyatlott.

Az ékszer története III. – A klasszikus kor

Görögországban a korai, klasszikus időkben csak ás kizárólag a nők hordtak ékszert. Míg Egyiptomban a férfiak is gazdagon ékszerezték magukat, addig más népeknél ez inkább női kiváltság volt.

A kezdeti görög ékszerek egyiptomi és kisázsiai hatásra utalnak, de egy rövid idő múlva elkezdett kialakulni a jellegzetes, geometrikus, ismétlődő, folyamatosságot mutató és nővényi motívumokat használó sajátos görög stílus. A következő lépcső az alakos ábrázolások és mitológiai jelenetek ábrázolása volt, ami már az ókori görög ékszer készítésének legfejlettebb mivoltát jelenti.

A görögök főleg gyűrűk, koronák, fülbevalók, tűk, kar és lábperecek, nyakláncok voltak, nagyjából ez az általános repertoár már a kezdetek óta. A fülbevalók egy idő után olyan nagyméretűvé és nehézzé fejlődtek, hogy nem lehetett őket fülben, fülön hordani, ezért kendőre erősítve, a fej két oldalán lelógatva hordták őket. A nyakékek általában állatfejben végződtek, a karperecek szintén állatfejben végződő pántok voltak, de ezek mellett a koszorúk is sokszor megjelentek, amik általában vékony aranylemezből kovácsolt levéldíszeke voltak. Csatokat is előszeretettel hordtak, amiket gyümölcsökkel, növényekkel, istenalakokkal, kisebb mitológiai jelenetekkel díszítettek.

A görög ékszerek díszítése a görög építészet motívumaihoz hasonló formákat követett, ahogy az egyiptomiaké is. Tehát ismét csak elmondhatjuk, hogy a egy adott kor adott népének ékszerkészlete, a motívumok, a típusok, a kidolgozottság és anyaghasználat rengeteget elárul. Az ékszerben csúcsosodik ki a finomság, a mindennapok szépségképe, és a társadalmi berendezkedés is, hiszen a filigrán, erőteljesen cizellált kis ékszerek, melyek nemes fémből, komoly technikai hátteret feltételezve készültek, fejlett, nem túl harcias nép képét festik fel. A durvább, erőteljesebb, kevésbé anyagkeverő ékszerek pedig a kalandor, harcos nép jellemzői, ahol a kultúra nem a tudományokban és művészetben teljesedik ki.

Az etruszkok ékszerkészítésére a görögök voltak nagy hatással, de az etruszk ékszerek nem annyira finoman kidolgozottak, sokszor mutatnak még hasonlóságot az egyiptomi és kisázsiai népek holmijainak megjelenésével. Ugyanazok az ékszertípusok voltak „használatban”, mint a görögöknél és a filigrán, valamint a granulirozás is jellemző volt.

A rómaiak ékszereire minden előttük kialakult ékszerstílus hatással volt. Leginkább a görög hatás érzékelhető, de a kevertebb etruszk, a kisázsiai és a homogénebb egyiptomi stílus is gyakran egyértelműen felfedezhető. a rómaiak nem az ékszereikről híresek, sajátosság alig figyelhető meg, inkább a környező népek, elődök mintáját követték e téren. Átvették a görögöktől a kései, nem annyira fejlődésről szóló művészet túlzsúfoltságát és ezt még tovább is fejlesztették, a keleti ékszerviselési szokásokból pedig a halmozást tették magukévá, így stílusosnak aligha mondható a római ékszerviselés, hiszen rengeteg túlzsúfoltan díszített holmit aggattak magukra. Emellett a másik oldal is jelen volt, sokszor egyáltalán semmit nem viseltek. A későbbi római ékszerekben már némi barbár hatás is felfedezhető, ez valószínűleg a terjeszkedés műve, mikor rengeteg barbár néppel kerültek kapcsolatba, így a népvándorlás korának ötvösműveivel is rokonságot mutatnak a kései római ékszerek.

Az ékszer története II. – Egyiptom

Az ékszeres fontos részét képezik minden kultúrának, minden kornak, így mintegy fokmérőként tekinthetünk rájuk. A leggazdagabb kultúrák, korok döbbenetes ékszermennyiséget és minőséget hagytak ránk, pazar anyaghasználattal, kidolgozottsággal és méretekkel, de a szegényebb, vagy puritánabb idők és fejletlenebb kultúrák is bőven hagytak maguk után, hozzájuk passzoló ékszerkínálatot. A gazdag leletek a jelentős halottkultusznak, az ékszerek időtálló anyagának tudhatók be és annak, hogy már a kezdeti időkben nagy mennyiséget „gyártottak”.

A leggazdagabb időkben a legnagyobb művészek, mesterek dolgoztak ékszerkészítőként, mert mindig jelentősége volt az ékszer megmunkáltságának, természetesen az adott korhoz, az adott kultúrához passzolóan. A harci népeknél tejesen más típusú, más témakörből, anyagkörből kikerülő, más formavilágú és jelentésben gazdagabb ékszereket gyártottak, mint a műveltségre épülő, szelídebb népeknél, ahol a művészi szépség volt a fő kritérium, valamint az, hogy a viselt darab minél drágábbnak látsszon. Az ékszerek a legtöbb korban és a legtöbb kultúrában státusszimbólumok voltak, pozíciót, eredményeket, gazdagságot, foglalkozást, egyes kiemelkedő érdemeket jelöltek. Ez még manapság is megfigyelhető, főleg a státusszimbólumként való használat.

Az legkorábbi, valóban kidolgozott, nemes fémből és drágakövekből készült ékszer az egyiptomi sírokból került elő. Ezek a darabok körülbelül Krisztus előtt 2000-ből származhatnak és ugyanolyan stilizáló kidolgozás jellemzi őket, mint az egyiptomi művészeteket általában. Sík, szimmetrikus, szigorú, megfontolt formavilág, díszítés figyelhető meg a sírokban talált darabokon, anyaguk sokszor fémkeretbe foglalt színes üveg és porcelán. Már az említett időben a legmagasabb fokon tartott az ékszerkészítés középbirodalomban, így a későbbi technikai fejlődés, stílusfejlődéssel már nem járt. Már ekkor jellemző volt szinte minden ismert ékszertípus: nyaklánc, karkötő, gyűrű, diadém, egyéb fejékszer, csat, lábperec, mellpajzs. A fejdíszek rangbéli különbségeket jelöltek, a karperecek és lábperecek vésettel, kövekkel és zománccal voltak díszítve, a pecsétgyűrű gyakori volt és a VI. dinasztia korától kezdve divat volt a skarabeus, ami a dinasztia után uralkodó motívummá vált.

Az egyiptomi ékszermotívumok között nagyrészt állati és növényi minták, főleg a lótusz, a keselyű, az uraeus kígyó található meg, de a tisztán geometriai díszítés és a régi írásjelek is gyakran megjelennek. Az ékszerek mindig merevséget, mozdulatlanságot, örökkévalóságot sugároztak, ezért például a nyakláncok között is a simára csiszolt fémlapokból vagy egy íves fémlapból álló darabok léteztek, minden ékszer merev, a díszítés áttört, vagy berakott, síkszerű, mozgás nélküli. Az ékszerek megjelenéséből kiderül, hogy a technikai fejlettség magas fokán álltak már ekkor is. Volt öntés, trébelés, cizellálás, vésés, ezek minden módja, valamint megfigyelhető granulírozás, zománcutánzó üvegberakás és ritkán, de jelen van a valódi zománc is. Mivel Egyiptomban a temetkezés nagyobb kultusz volt, mint maga az élet, ezért innen maradt fenn a leggazdagabb ékszerlelet.

A fáraók, nemesek sírjából hatalmas mennyiség került elő sértetlen, ép állapotban, amiből számos következtetést lehetett levonni. Roppant jelentős ez több tudomány szempontjából és művészeti szempontból is. Az egyiptomi stílusú, egyiptomi motívumokat használó ékszerek ma is jelen vannak, divatjuk újra és újra feléled.

Az ékszer története I. – A kezdetek

Az ékszer már a nagyon korai időktől kezdve jelen van az ember életében. Minden olyan, kisebb méretű, művészi kivitelezésű tárgyat ékszernek nevezünk, amely az ember díszéül szolgál. Kezdetben állati csontozat, tollazat, bőr, fa, kövek jelentették az alapanyagokat, később a fémek, textil, a drágakövek, nemesfémek, jelenleg pedig szinte bármi lehet az ékszer anyaga.

Az ékszer története oly régen kezdődik, hogy még a ruházat is fiatalabb „találmány”. Az ember alapvetően hiú, gyűjtögető, játékos lény, ezért az ékszer viselése, az önmaga feldíszítése, a neki tetsző dolgok összegyűjtése akkor és orr is jelen volt, amikor és ahol a ruházat viselése még nem alakult ki. Azokon a területeken, ahol az éghajlati viszonyok nem teszik szükségessé a ruhaviselést, ma is leginkább csak ékszernek szánt holmikat hordanak.

Az ékszer viseléséhez nem kell semmilyen kulturális háttér, csupán ember kell hozzá, sőt, számos madár is szereti díszíteni magát. A „Más tollával ékeskedik.” hangzatú mondás is abból ered, hogy a madarak szeretik a színes dolgokat saját tollukként feltüntetni. A papagájoknál könnyen megfigyelhető, hogy ha színes papírt látnak, lerágják hosszában és addig ügyeskednek, míg beillesztik farktollaik közé. Valószínűleg az ember is hasonlóan kezdte. Talált valamit, ami számára tetszetős volt, vagy a természetben erőt, nagyságot társított hozzá és elkezdte viselni. Fejére tette, nyakába akasztotta, karjára, derekára kötözte, ezzel vált hasonlatossá ahhoz, aminek a pozitívumot tulajdonítottak.

Az ékszerviselés történetének korai időszakában az ékszereknek fontos jelentésük volt. A vadászok az elejtett zsákmányok mennyiségét és minőségét jelző díszeket viseltek, a harcosok a legyőzöttek számát jelölték magukon, például fülek, fogak formájában, de bizonyos népeknél az életkor meghatározására is ékszerként viselhető, folyamatosan gyarapított dolgokat viseltek. A halottak felékszerezése is már nagyon korán megjelent. Ezzel valószínűleg a túlvilágon akartak nekik valamiféle hatalmat biztosítani, hiszen ezen a világon is hatalmat, nagyságot jelző alkalmatosságnak számított az ékszer.

A piercing sem újkeletű, a legtöbb ősi kultúra részét képezte, hogy fülbe, orrba karikákat pakolnak, vagy csontot fűznek át, de a száj kilyukasztása is gyakori volt. Az emberben alapvetően ott gyökerezik a művészi hajlam, ami fejlettségi szinttől függetlenül megvan és meg is nyilvánul valamiben, valamilyen mértékben. A kezdetleges ékszerek közül szinte alig maradt fenn valami, de rájuk utaló nyomok számtalan régészeti leletnél megtalálhatók.

Méretválasztás karikagyűrű vásárlásakor

Az esküvői előkészületek során az egyik legnagyobb feladat kiválasztani a megfelelő gyűrűket. Rengeteg ékszer közül lehet választani, ráadásul a divatkövetőknek az aktuális trendeket is figyelni kell a saját és párjuk ízlésén kívül. Nem kis feladat kiválasztani azt az ékszert, amit legjobb esetben egész életünkben viselni fognak és az összetartozásukat jelképezi.

A gyűrű külsejének kiválasztása után következik a méretválasztás, ami ismét nem könnyű feladat. Az üzletekben fel lehet próbálni, így az ékszer viselésekor kiderül, megfelelő méret-e. Az internetes rendelés során előre ugye nem lehet felpróbálni a gyűrűt, de később van lehetőség cserére, amennyiben lecsúszik az ujjról, vagy nem megy fel rá. Annak, aki nem tudja a gyűrűméretét, egy egészen egyszerű megoldás segíthet. Be kell térni egy ékszerüzletbe és felpróbálni néhány gyűrűt, így kiderítve, mely ékszerméret a megfelelő, majd ezt követően leadni a megrendelést. Így nem lehet hiba, biztosan a megfelelő méret fog megérkezni.

A gyűrűvásárlás méretproblémája akkor a legbosszantóbb, ha nem ismerjük a méretünket és megvásárolunk egy párt, ami nem megfelelő. Ha túl későn kapunk észbe, az előkészületek káoszában hatalmas késedelmet fog jelenteni, ezért érdemes mielőbb tisztázni, mekkora méretű ékszer szükséges. A karikagyűrű kínálat roppant nagy, webáruházunkban is rengeteg modell közül lehet választani.

Mára már nem feltétel, hogy aranyból legyen és az sem, hogy egyszerű karikagyűrűről legyen szó. Az esküvőn felkerülő ékszer ma már tulajdonképpen bármiből készülhet, bármilyen alakú, bármilyen díszítésű lehet. A széles paletta lehetőséget ad, hogy mindenki a saját egyéniségének megfelelő ékszert viselje. A gyűrűkből a méretválasztékunk is hatalmas, ráadásul rugalmasan kezeljük a csereigényeket is. Azonban nagyon fontos, hogy pont egy ilyen időre kitűzött esemény előtt ne kelljen a csere problémájával foglalkozni, ezért a gyűrűméret megállapítása igenis szükséges.

Mint említettük, a gyűrűméret megállapítására a legjobb módszer bemenni egy üzletbe, ahol az eladók megmérik az ujjat, így pontosan kiderül, mekkora ékszer szükséges. Vannak, akiknek az ujjméretük nem illik bele a sztenderd méretezésbe. Számukra is van megoldás, kiválaszthatják a nekik tetsző darabokat a kínálatból, ám az ő ékszereik méretre fognak készülni. Ez a megoldás sajnos jelentősen több pénzbe kerül. Kínálatunkban minden méret megtalálható, a széles skála talán a legtöbbeknek lesz megfelelő méretű ékszer.

Érdekesség, hogy manapság a kisebb méretű gyűrűkre van kereslet. Egy érdekes tanulmány szerint ennek oka az, hogy az emberek, főleg a férfiakra jellemző ez, hiszen ők szoktak nagyobb méretű gyűrűt igényelni, mára nem kétkezi munkából élnek. Szinte minden gépesített, így a tenyér és az ujjak nem erősödnek meg olyan mértékben, ahogy régebben volt jellemző. Az ujjak körmérete értelemszerűen így kisebb, ezáltal a kisebb méretű gyűrű való rá. Roppant érdekes és eddig szokatlan volt, de ma már egyre többször fordul elő, hogy a női és a férfi karikagyűrű mérete megegyezik.

Milyen ékszert érdemes viselned egy fehér blúz mellé?

Hamarosan elérkezik a karácsony, vagyis nyakunkon a családi ünnepségek sorozata is. Emellett a szilveszteri mulatságok időszaka is vészesen közelít, tehát érdemes már most elgondolkoznod azon, hogy milyen ruhában is jelensz meg a nagyobb eseményeken.

ezüst ékszerek

Amennyiben nem szeretsz túlságosan feltűnően öltözködni és inkább ragaszkodsz a jól megszokott fekete szoknya, vagy nadrág, illetve fehér blúz kombinációjához, abban az esetben sem kell lemondanod a különlegességről. A legegyszerűbb ruhákat is remekül fel lehet dobni, különlegessé lehet tenni még ezüst ékszerek viselésével is!

Lássuk, milyen ékszert érdemes viselned a fehér blúz mellett, ha igazán különlegessé, nőiessé és előnyössé szeretnéd tenni a megjelenésedet! Ahhoz, hogy el tudd dönteni, hogy milyen ékszert viselj a fehér blúzod mellé, először meg kell határoznod azt, hogy milyen stílusa is van a fehér blúzodnak. Kissé férfias szabásvonallal rendelkezik az adott blúz? Akkor azt javasoljuk, hogy valamilyen egyszerű, visszafogott ékszert válassz a ruházatod kiegészítésére.

A férfias szabású ingek, és blúzok nagyon praktikusak tudnak lenni, ezért ma már nem csupán a férfiak viselik előszeretettel, hanem a nők is. Ezek mellett az ingek, blúzok mellett azonban nem mutatnak túl jól a feltűnő, csillogó, villogó, kristályos ékszerek. Válassz tehát, egy visszafogott, kissé egyszerű ékszert.

Egy apró, egy darab követ tartalmazó pont fülbevaló, vagy egy vékonyka nyaklánc éppen elegendő egy férfias szabású ing vagy blúz mellé. Fontos, hogy az ékszereid összhangban legyenek az öltözékeddel, ezért ezeket a fehér színű, férfias blúzokat sose kombináld harsány színű ékszerekkel se.

A vintage, retro jellegű blúzokat részesíted előnyben?

Akkor azt javasoljuk, hogy olyan ékszert viselj, ami szintén retro jelleget hordoz magán. Az egyszerű vintage, retro szabású fehér blúz mellett remekül mutatnak az olyan ékszerek, amelyek apró gyöngyöket tartalmaznak.

Válassz például egy gyönggyel ékesített, egyszerű gyűrűt, egy gyöngyös nyakláncot és egy gyöngyös fülbevalót. Biztos lehetsz benne, hogy a gyöngyös ékszerekkel nem lőhetsz mellé, hiszen ezek nemcsak roppant elegánsak, hanem egyben nagyon nőiesek is. A gyöngyös ékszerek időtlen szépséget és kifinomultságot, nőiességet tükröznek, így egy retro jellegű blúz mellett fantasztikusan tudnak mutatni.

A fehér blúz mellé leginkább az ezüstből készült ékszerek passzolnak. Amennyiben mégis az aranyhoz húz a szíved, mert csak azt viseled szívesen, így azt javasoljuk, hogy válassz fehérarany darabokat a fehér blúzod mellé.

Nagyon fontos megjegyezned azt, hogy az ékszereket soha sem szabad elrejtened a ruháid alatt. Ez nem csupán a fehér blúzok viseléséhez kapcsolódva igaz, hanem egyébként a mindennapok során viselt ékszerekre is. Ha már felveszünk egy ékszert a szépségünk, a stílusunk, vagy az öltözékünk kihangsúlyozása céljából, akkor semmi értelme sincs annak, hogy elrejtjük az ékszert a ruházatunk alá. Az ékszer mindig jól látható legyen, ne rejtsd el azt a blúzod alatt sem.

Amennyiben a blúzodnak magas a nyakszabása, úgy inkább ne viselj mellette ékszert. Válassz hozzá inkább egy hangsúlyosabb gyűrűt, vagy fülbevalót, de nyakláncit semmi esetre se tegyél fel, mert egyrészt fojtó érzésed lehet, másrészt túlságosan zsúfolt lesz a dekoltázsod, ami nem előnyös. Egy nagyobb, mélyebb kivágású blúz mellé azonban már-már elengedhetetlen a nyaklánc viselése. Arra azonban ügyelj, hogy ne ess túlzásba, hiszen a célod a nőiességed és a finomságod kihangsúlyozása, nem pedig az, hogy túlragyogd a karácsonyfát.

Hogyan kezeld az ékszereket?

Az ékszerviselés már több ezer évvel is igen elterjedt volt. Egyes korokban a rangot jelezték a viselésével, máskor pedig az összetartozás vagy a szépség kihangsúlyozása céljából hordták. Voltak olyan törzsek is, amelyek a rossz szellemekkel szembeni védekezés eszközének tekintették az ékszereket. Manapság azonban már főként a szépség és az érték megtestesítőjeként nézünk az ékszerekre.

Egykoron férfiak és nők egyaránt rengeteg ékszert viseltek, míg mára úgy tűnik, hogy nagyobbrészt már csak a nők hordják eme különleges kiegészítőket. Férfiaknál csupán egy karóra, gyűrű, vagy nyaklánc viselése figyelhető meg, illetve a bevállalósabbak fülbevalót is hordanak még napjainkban is.

Az ékszerek remek kiegészítői lehetnek az öltözékünknek, illetve az egyéniségünk, stílusunk kifejezésére is tökéletesen alkalmasak. Hosszú időn át viselhető, különleges darabok, amelyek igen kedveltek ajándékozás céljából is. Ahhoz azonban, hogy egy-egy ékszer valóban hosszú időn át meg tudja őrizni szépségét, értékét és viselése valóban kellemes és magabiztosságot nyújtó lehessen, mindenképpen szükség van arra, hogy megfelelő kezelésben részesüljenek.

Mit is értünk ez alatt?

Például azt, hogy közel sem mindegy az, hogy hol, milyen helyen tárolod az ékszereidet, vagy éppenséggel az is nagyon fontos, hogy hogyan viseled a különleges szépségű, szívednek olyan nagyon fontos darabokat. Ha nem vagy elég óvatos, és a viselés során véletlen beleakad valamibe az aranyból készült nyakláncod, akkor sajnos könnyen lehet, hogy el is fog szakadni. Az erős fizikai hatásnak ugyanis, a legtöbb arany ékszer nem képes ellenállni. Ügyelj tehát arra, hogy még véletlenül se akadj bele az arany nyakláncodba a viselése közben.

Ha a lehető legjobba meg szeretnéd óvni a nyakláncodat, azt javasoljuk, hogy vedd le azt éjszakára, így lekerülheted azt, hogy beleakadj és kiszakítsd a nyakadból. Bár a szakadás nyomát egyes láncoknál teljesen el lehet tűntetni a javítás során, mégis óvatosnak kell lenned, hiszen lehetséges, hogy a Te láncod esetében ez nem megvalósítható. Vannak ugyanis olyan darabok, amelyeken sajnos a legkisebb javítás nyoma is szemmel látható marad.

Ugyancsak oda kell figyelned arra is a nyakláncod, gyűrűd, karláncod viselése során, hogy a lehető legkevesebb kozmetikummal érintkezzen az ezüst ékszered. Az ezüst ékszerek ugyanis, rettenetesen érzékenyek a kémiai behatásokra, így, ha nem szeretnéd, hogy az ékszer elszíneződjön, elveszítse a fényességét, vagy éppenséggel megsérüljön, akkor azt javasoljuk, hogy légy óvatos és körültekintő a kozmetikumok használata során. Az arany ékszerek viselése közben ennyire nem kell óvatosnak lenned, hiszen az arany anyaga ellenállóbb a kémiai hatásokkal szemben, vagyis nem színezőik el olyan könnyen, mint az ezüst ékszer. Van azonban olyan anyag, amitől még az ellenálló arany ékszerek is el tudnak színeződni. Ez nem más, mint a gyógyfürdők vize.

A gyógyfürdők vizében ugyanis, olyan elemek is megtalálhatóak, amelyek a nemesfém ékszereken elszíneződést okozhatnak. Ezt az elszíneződést pedig rettenetesen nehéz eltávolítani az ékszerek felületéről, ezért jobb, ha minden gyógyfürdőzés alkalmával leveszed magadról az összes kiegészítődet. Takarítás közben sem árt óvatosnak lenned, ha rendszeresen viseled az ékszereidet.

Egyes takarítószerek ugyanis, károsíthatják a nemesfémből készült ékszereidet. Takarítás közben vedd le a gyűrűidet, karláncokat, nyakláncodat és fülbevalódat, hogy még véletlenül se érintkezhessenek az erős, maró hatású vegyszerekkel. Amennyiben nem akarod levenni a gyűrűidet, úgy nagyon fontos, hogy húzz gumikesztyűt a kezedre, így megóvhatod az ékszereidet is, amelyeket a kezeiden viselsz.

Az ékszerek története

Az ékszerviselés nem csak manapság lett nagyon elterjedt, hanem már sokkal korábban, évezredekkel ezelőtt is nagyon fontos szerepet töltött be az emberek életében. Világszerte, nők és férfiak egyaránt viselték egykoron a különböző ékszereket, annak függvényében, hogy milyen korban, kultúrában éltek. Míg napjainkban a nők hódolnak az ékszerviselésnek, addig régebben a férfiak is rengeteg ékszert hordtak.

Viselték az öltözékük kiegészítésére, hogy jobb megjelenéssel bírhassanak, illetve egyes korokban az ékszereket a rang és a kor kifejezésére is hordták. Számos bizonyíték utal arra, hogy már az ősemberek is viseltek ékszereket. A máig fennmaradt barlangrajzokon például egyértelműen kivehető az, hogy nem csupán a nők viselték az ékszereket, hanem a gyerekek és a férfiak is. Természetesen ekkor még nem a mai formában kapható ékszereket viselték az ősemberek, hanem saját készítésű, főként kagylókból, csontokból, csigákból és apróbb növényi részekből álló darabokat hordtak. Egyes vélemények szerint, ezek az őskori ékszerek igen fontos szerepet töltöttek be az ősemberek életében. Néhány kutató szerint, az ékszer egy csoporthoz való tartozást fejezhetett ki. Mások szerint azonban, az ékszerek különbözőségével épphogy azt próbálták kifejezni egykor, hogy minden egyén más és más, vagyis különböznek egymástól.

Feltételezések szerint, az ősemberek azt is hihették az ékszerekkel kapcsolatban, hogy azok megvédik majd őket az ártó szándékokkal szemben, vagyis egyfajta védelmi funkciót tulajdonítottak a saját készítésű ékszerek viselésének. Az ókori emberek ugyancsak nagyra tartották az ékszerek viselését, ám ekkor már a ranggal rendelkező emberek kiváltáságának tekintették a különbözőn nyakékek, fejdíszek, valamint karkötők hordását. A legmagasabb ranggal rendelkező személyek meseszép arany ékszereket viseltek, amelyek különlegessége abban rejlett, hogy különböző üvegdíszekkel látták el őket.

Általában a szkarabeusz motívum is megjelent ezeken a részletesen kidolgozott, értékes ékszereken. A szkarabeusz bogarat ugyanis, igen nagyra becsülték az ókori emberek. Úgy vélték, hogy ez a bogár nem csak szerencsét hoz az ékszer viselőjének, hanem egyben az ártó szellemektől is megóvja a magas ranggal rendelkező embert. A magas rangú személyek ékszerviselése volt jellemző az ókori Rómára, Görögországra és Mezopotámiára is, ám e népek esetében főként a kagylóval és gyönggyel való díszítés jelent meg az ékszereken.

Az évszázadok múlásával egyre inkább megfigyelhető volt az, hogy az éppen aktuális divatnak megfelelően változtak az ékszerek is. A középkorba érve már egyértelműen látszott az, hogy az ékszerek elkészítéséhez nagyrészt a nemesfémeket kezdték el használni. A nemesfém ékszereket pedig, különböző drágakövekkel ékesítették, hogy még nagyobb értéket képviseljen az adott darab.

A középkorban már csakis azok a személyek viselhették a drágaköves, nemesfém ékszereket, akik nemesi címmel rendelkeztek. Emellett megjelentek a vallásos ékszerek is, amelyeket a papok viselhettek, például gyűrű formájában. A 13. század során kezdett elterjedtté válni a keresztény esküvők során az a szokás, hogy a házasulók karikagyűrűt húzzanak egymás ujjára.

A reneszánsz korba érve az ékszerkészítés hatalmas fejlődésen ment át. Az ékszerek gyártásához egyre fejlettebb, modernebb technikákat alkalmaztak, így a korábban méregdrága ékszerek is sokkal kedvezőbb áron lettek megvásárolhatóak. A gyártás gyorsabbá, könnyebbé vált, így az árak is egyre alacsonyabbak lettek. Ez oda vezetett, hogy már nem csupán a gazdagabb, tehetősebb emberek tudták megvásárolni az ékszereket, hanem a köznép tagjai is.

A legújabb ékszer őrület – a gumikarkötő készítés

Kanadából és az USA-ból idén hozzánk is megérkezett a legújabb őrület, ami nem más, mint a gumikarkötő készítés. A gumiból készült ékszerek főként a gyermekek és a fiatalok körében számít nagy kedvencnek. A vidám színekben pompázó, ötletes ékszereket a gyermekek és a fiatal lányok saját kezűleg, roppant egyszerűen el tudják készíteni, így igazán egyedi és személyes ajándékok is „kisülhetnek” belőle. A szilikon gumiból nem csupán karkötő készíthető el, hanem más ékszerek is, mint például nyaklánc, gyűrű vagy bokalánc.

A saját kezűleg gyártott ékszerek igazán személy ajándékok lehetnek, így már idén karácsonyra is érdemes lehet elkészíteni néhány gumiékszert a család minden tagjának. Ehhez nincs is szükséged másra, mint beszerezni egy nagy adag loom gumit, amivel aztán neki is láthatsz az ötletes, kreatív ékszerek elkészítésének. Vannak, akik loom gumi híján befőttes gumikkal próbálják meg helyettesíteni a szilikon gumikat, ám ez nem a legjobb megoldás.

A befőttes gumik ugyanis, nem erre a célra készültek, nem elég vastagok és lássuk be, nem is elég színesek, így az általuk elért eredmény is hagyni fog némi kívánni valót maga után. Persze, gyakorlásra ez sem rossz, de inkább azt javasoljuk, hogy szerezz be valódi loom szilikon gumikat! A gumikat játékboltokban vagy interneten szerezheted be. Amint beszerezted a gumikat, már neki is láthatsz a karkötők elkészítésének. Először is el kell döntened azt, hogy milyen színű lesz a karkötőd. A színvariációk száma végtelen, hiszen csakis a fantáziád az, ami határt szabhat az ékszerek elkészítése során alkalmazott színkombinációknak. A karkötő állhat két színből, de lehet akár szivárványszínű is, ahogy Neked jobban tetszik.

A gumikarkötő elkészítését nagyban megkönnyíti az, ha rendelkezésedre áll egy úgynevezett szövőtábla, ám erre nem feltétlenül van szükséged. Speciális eszközök hiányában ugyanis, két ceruza segítségével is elkészítheted az ékszereket. Először is, fogj két ceruzát, majd húzd rá az első gumit, keresztbe fordítva. Ezt követően, húzz rá még két gumigyűrűt az első, keresztbe fordított gumira, ám ezt a két gumit keresztezés nélkül tedd fel. Ezután, szemöldökcsipesz segítségével az alul lévő gumit húzd középre, mindkét oldalon. Mindezt addig kell folytatnod, amíg az ékszered karkötő méretű nem lesz. Készítés során folyton ellenőrizd, hogy körbeéri-e már a csuklódat az ékszer.

Amikor a karkötőd már elég hosszú, nincs más dolgod, mint megfognod az utolsó sort középen, így elkerülheted a szétesést, miközben lehúzod a karkötőt a ceruzákról. Ezután, karkötőcsattal rögzítsd egymáshoz a loom karkötő két végét, és már el is készültél az alkotásoddal. Amennyiben első próbálkozásra nem sikerülne tökéletesen elkészítened a karkötődet, ne szomorodj el! Nem szabad feladnod, hiszen egy kis gyakorlással a legtrendibb és legszínesebb ékszereket készítheted el magadnak, barátaidnak vagy a családtagjaidnak! Ha még most elkezded a gyakorlást, akkor karácsonyig garantáltan belejössz majd a gumi ékszerek készítésébe és a fa alá már csakis tökéletes alkotásokat fogsz majd berakni!

Szerencsére az interneten rengeteg sablon, videó és gumikarkötő minta található meg, így biztos lehetsz benne, hogy szorgalmas gyakorlással és némi odafigyeléssel Te is mestere lehetsz majd a gumikarkötő készítésnek. Készíts a barátnőidnek és magadnak egyforma karkötőket, így a barátságotok jelképévé is válhat a színes, kreatív ékszer! Te megvásároltad már a loom készletedet? Milyen ötletes alkotásokat készítettél már el?